• (+84) 968 966 992

Tự động hóa nhà máy sản xuất sữa

Nâng cấp, cải tạo và tự đông hóa dây chuyền sản xuất sữa