• (+84) 968 966 992

Đồng hồ đo lưu lượng PEM-1000

Đồng hồ đo lưu lượng PEM-1000

Đồng hồ đo lưu lượng dạng điện từ

 • Đường kính lắp đặt

  DN10...1000 / ANSI 0,5...24“

 • Độ chính xác

  0,5% or 0,2%

 • Tín hiệu ngõ ra

  4...20mA

 • Thương hiệu

  Aplisens