• (+84) 968 966 992

THIẾT KẾ & LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ
THIẾT KẾ & LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

THIẾT KẾ & LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

Được thiết kế để đáp ứng tất cả các loại yêu cầu, các dòng bảng phân phối và bảng điều khiển đã được thử nghiệm đầy đủ của MATIC đảm bảo an toàn, mạnh mẽ, linh hoạt và nhanh chóng trong lắp đặt kinh doanh và công nghiệp. Chúng được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC giúp chúng trở thành giải pháp lý tưởng để phân phối, bảo vệ và kiểm soát việc lắp đặt điện.


    similar_products