• (+84) 968 966 992

Bộ điều khiển AC Servo Unidrive M700

Bộ điều khiển AC Servo Unidrive M700

Drive hiệu năng cao 0.75 kW – 2.8 MW (1.0 - 4,200 hp) 200 V / 400 V / 575 V / 690 V

  • Công suất

    0.75 kW – 2.8 MW (1.0 - 4,200 hp)

  • Điện áp

    200 V / 400 V / 575 V / 690 V

  • Thương hiệu

    Control Techniques (Nidec)